Rola działów HR-u ewoluuje od kilkunastu lat stając się rolą, coraz bardziej wymagającą w realizacji. W aktualnej rzeczywistości dział HR/dział personalny nie zajmuje się już tylko wynagrodzeniami, urlopami, czy też zatrudnianiem i zwalnianiem, ale poszerza swoje działania o budowanie przewagi konkurencyjnej, tworzenie wizerunku pożądanego pracodawcy, czy wreszcie, przyciąganie odpowiednich pracowników poprzez wartości firmy i społeczną odpowiedzialność. Realizacja takiej roli wymaga od pracowników działów personalnych nowych kompetencji oraz myślenia biznesowego.

Takie potrzeby i zmiany na rynku zainspirowały zespół z Latek Konsulting składający się z konsultantów HR, trenerów zarządzania, ekspertów zajmujących się standaryzacją procesów i prawnymi aspektami ochrony danych osobowych do opracowania wstępnej koncepcji projektu dedykowanego działom HR/personalnym.

Powstanie projektu
Zakres projektu
Co otrzymuje firma w projekcie
Informacje dodatkowe o tematach projektu

Projekt objęty jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak i fragmentów bez zgody wydawcy lub autora pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej (ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorski i prawach pokrewnych).