Projekty doradcze, jakie oferuję obejmują tematykę strategiczną, zarządzania zmianą oraz współprzywództwa.

Gdy zaczynałam w 2008 roku pierwsze projekty doradcze byłam początkująca, choć wydawało mi się, że praca w dużych firmach i korporacjach nauczyła mnie nie wiadomo czego. Oczywiście, że mnie nauczyła, ale też i oduczyła pewnych umiejętności jakże bezcennych w pracy doradczej. Oduczyła mnie między innymi odważnego i krytycznego myślenia cechującego przedsiębiorców i ludzi nauki.

Nauczenie się tych kompetencji wymagało podjęcia konkretnej pracy nad sobą, nad kompetencjami doradczymi oraz zrozumienia, że kontekst, symptomy oraz działanie systemu w organizacji (zarówno na poziomie struktury jak i na poziomie założycielskim) ma istotne znaczenie. Istotne jeśli założeniem pracy doradczej ma być wprowadzenie firmy w nowy obszar, czy uruchomienie działań w zakresie założonej zmiany. Takie założenia przyjęłam działając od 2009 roku jako przedsiębiorca oferujący usługi doradczo- konsultingowe dla sektora MSP.

Wchodząc na drogę doradcy–konsultanta okazało się, że moje umiejętności analitycznego myślenia, kompetencje poznawcze oraz wiedza z zarządzania i działania organizacji nie tylko pomagają firmom, ale pozwalają też na konfrontacje między tym, co wydawało się właścicielowi firmy (przyjął założenie np. własnego ojca, który zaczynał x lat temu w biznesie), a co faktycznie jest w rzeczywistości i odnosi się do nowego paradygmatu funkcjonowania firmy. Pozwalają też na odkrycie tego, co w sumie jest już odkryte, tylko np. właściciel stara się to ukryć. Może chodzić tutaj o hamulcową rolę właściciela, obciążenia, jakie powstrzymują firmę od rozwoju, czy żyjące w firmie trudne historie, które nie zostały zamknięte i pożegnane.

Zasygnalizowane przeze mnie przykłady nie tylko nie są jednostkowe, ale są wręcz powszechne, zwłaszcza w sektorze MSP. Każda firma powstała z jakiegoś konkretnego powodu, czy to marzenia, czy to palącej potrzeby i jej rozwój mocno związany był zarówno z rolą właściciela firmy jak i osób mających wpływ na tego właściciela. Do tego tworzenie własnej roli przedsiębiorczej przez założyciela, czy też sukcesora (tam, gdzie firmy rodzinne), również wpływa na to, jak firma będzie rozwijała się i jaką strategię rozwojową przyjmie. Gdy dodamy do tych elementów osobowość właściciela i często emocjonalne zarządzanie praktykowane w firmie, praca doradcy staje się wielowątkowa i kontekstowa w odniesieniu do tej konkretnej organizacji.

Dużą trudnością w takim patrzeniu na organizację okazuje się być to, na ile zwrócenie uwagi na poruszane aspekty będzie wartością dla właściciela firmy, na ile obecna jego sytuacja rozwojowa daje mu gotowość do zwrócenia się w stroną tego, co nie działa, co warto zmienić, zostawić, bo nie przynosi firmie korzyści. I czasami te zmiany muszą być rozpoczęte przez samego właściciela zwykle na polu zmiany transformacyjnej, a nie tylko organizacyjnej.

Współpraca z firmami z sektora MSP jako doradca, to współpraca, którą cechuje długofalowość (gdy zbuduje się zaufanie) oraz zmienność (z uwagi na emocjonalny charakter zarządzania). Balansowanie między specyfiką MSP,  realnymi nie deklaratywnymi potrzebami firmy, a rynkiem, zmiana paradygmatu zarządzania i tworzenia kariery wymaga kompetencji z różnych obszarów oraz doświadczenia i doskonalenia różnych ról. Nie sprawdzą się tu modele z dużych firm, nie sprawdzą pracujący w schematach konsultanci z opracowanymi schematami, nie sprawdzą się sami psychologowie, sami coachowie czy też sami trenerzy.

Sprawdzą się osoby, które łączą najnowszą wiedzę z zarządzania i funkcjonowania firm, z umiejętnościami pracy z ludźmi z różnych generacji pokoleniowych, z kompetencjami interpersonalnymi, z umiejętnościami łączenia różnej wiedzy i abstrakcyjnego myślenia oraz ci, którzy umieją blisko pracować nad zmianą z drugim człowiekiem. To właśnie robię we współpracy jako doradca w firmach z sektora MSP.

Zapraszam do przeczytania o kilku wybranych projektach, abyś miał/ miała wyobrażenie co robię. A jeśli uznasz, że to co robię ma dla Ciebie wartość, odezwij się i wspólnie sprawdźmy, w czym mogę Ci teraz pomóc.

Mała firma z branży energetyka

Pierwsza rozmowa z właścicielem firmy pokazała, że małe firmy mają w sobie ducha walki i pragnienie osiągania wielkich rzeczy. Proces doradczy obfitował w dużą dynamikę i ciekawe etapy. Idea nowego przedsięwzięcia przeplatała się z osobowością właściciela, cechami ludźmi pracujących w firmie i kontekstem hermetycznej branży. Doradztwo, coaching interwencyjny, elementy działania mentoringowego i zarządzanie projektami wykorzystane w procesie pokazały, że elastyczność to jedna z ważniejszych kompetencji przy pracy z małymi firmami. Rozpoczęty proces jest kontynuowany i za chwilę na rynku pojawi się nowy gracz oferujący bardzo ciekawe rozwiązania. Trzymam kciuki!
Moja rola w projekcie: Doradca biznesowy, coach interwencyjny

Firma z branży wynajem samochodów

Charyzmatyczny i niezwykle błyskotliwy Prezes, gdy spytał mnie o E-coaching, był bardzo skupiony.
Chciał, aby jego pracownicy osiągali cele, rozwijali się, byli odważni i poszukiwali nowych rozwiązań. Pierwsza edycja programu E-coaching pokazała, że potencjał jest tak duży, że potrzeba kolejnej. Za rezonowało na każdym polu, a spotkania z Prezesem pokazywały, że jeszcze nie raz usłyszę o tej firmie. Nie myliłam się. Obecnie to firma międzynarodowa z usługą car sharing w swojej ofercie.
Moja rola w projekcie: Koordynator, Coach dla wybranych Klientów w projektach

Firma z branży chemicznej

Projekt dla kadry zarządzającej firmy zapowiadał się jak jedna z wielu Akademii Menedżera. Poszczególne moduły pokazywały jak ważne w firmie jest liderstwo, osobiste określenie się, jaka rola najbardziej potrzebna jest w firmie, w jaki sposób organizować pracę, aby było motywująca dla menedżerów i dla pracowników. Gdy po jednym z warsztatów menedżerowie wynieśli opracowane wizje (według Metody Walta Disneya) wiedziałam, że tylko od nich zależy, czy wejdą na kolejny etap rozwoju. Podsumowujące, osobiste prezentacje na zakończenie Akademii przyniosły ogromne wzruszenie i pokazały, że kompetencje: menedżerskie, osobiste i społeczne są już wykorzystywane.
Moja rola w projekcie: Trener biznesu – realizacja warsztatów ; Doradca przy działaniu audytowym 

Firma z branży reklamowej

Gdy po raz pierwszy spotkałam się z właścicielami firmy i zespołem na warsztacie o zarządzaniu i komunikacji, huczało. Potrzebne były przerwy i nazywanie emocji, tak wiele ważnych wartości ujawniło się. Ambicje, ruch, rywalizacja, współpraca, niejasności i zasady, to wszystko mieszało się w tyglu, którego odbiorcami byli ludzie określani pokoleniem Millenium. Gdy po raz kolejny, spotkaliśmy się (wprawdzie w zmienionym już trochę składzie), kultura autonomii, współpracy i kreatywności dominowała. Niezwykła zmiana, wykonana przez świadomych właścicieli i ambitnych, szalenie zaangażowanych młodych ludzi była przykładem, że warto wyznaczyć w firmie cele również na poziomie zasobowym i dążyć do nich. Ta firma potrafi to robić świetnie.
Moja rola w projekcie: Trener biznesu; Doradca biznesowy

Doradztwo
Oferta – Doradztwo biznesowe
Tematy doradcze
Wariant on-line Silver (30 dni)
Wariant on-line Gold (90 dni)
Wariant on-line VIP (90 dni)
Materiały