Autorski program

Adresowany jest dla osób gotowych na pracę nad ważnym dla siebie zagadnieniem/celem/ marzeniem.

Szczególnie polecam go osobom preferującym kontakt pisemny w kontakcie z drugą osobą, zmotywowanych do otrzymywania codziennego wsparcia od coacha i zdeterminowanym do pracy własnej. Metoda wykorzystywana w programie obejmuje coaching oraz wsparcie mentoringu biznesowego

Żadne interwencje psychoterapeutyczne, nie mają miejsca w programie.

Zmiany w programie wersja 2.0 a wersja 3.0

Obecna wersja programu E-coaching 3.0. istotnie różni się od wersji 1.0 która miała swój start w 2013 roku. Jedno pozostaje niezmienne jest to cały czas program, który ewaluuje, w oparciu o zgłaszane potrzeby i Państwa oczekiwania.  Podkreślam to za każdym razem opowiadając, nawet nie o samym programie ale o tym, jakie konkretne korzyści i wyniki osiągają Klienci decydując się na ten program (informacja o korzyściach znajduje się w dalszej części).

Obecny program dedykowany jest bardzo konkretnym Klientom. Zależy mi, aby w tym aspekcie była pełna jasność, każdy Klient jest dla mnie ważny lecz nie każdy Klient może być odbiorcą tej usługi. Staje się to jasne, gdy zastanowimy się, czy zawsze, w każdym momencie naszego życia jesteśmy gotowi na zmianę, na podejmowanie wyzwań, na dążenie do osiągnięcia czegoś bardzo konkretnego. To oczywiste, że nie zawsze, bo nasze życie to nie ciągły bieg, maraton wyzwań, czy podążanie cel za celem. Obecnie chodzi bardziej o korzystanie z życia i kumulowanie energii przy konkretnych działaniach, efektywnie i świadomie zaplanowanych w czasie.

Dlatego też Klienci na tę usługę to właśnie osoby, które zaplanowały  sobie, że stają do konkretnego działania, mają motywację do jego osiągnięcia i właśnie taka forma jest dla nich wspierająca.

Dzięki tej usłudze sami decydują:

 • kiedy pracują,- to w sumie zrozumiałe, bo jak ma się  motywację, to nikt nie musi zachęcać do podejmowania działania,
 • ile pracują, – to jest naturalny ciąg dalszy podejścia, gdy ma się motywację, to wie się, ile czasu chce się dawać temu działaniu,
 • z jakich aktywności skorzystają,-  mając motywację otwierają się na różne działania mogące ich wesprzeć, mając w sobie większą zgodę na korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych niż osoby bez takiej motywacji.

W programie mają do dyspozycji:

 1. codzienne wsparcie coacha, co jest niezwykle użyteczne tam, gdzie nastawienie jest na poszukiwanie różnych rozwiązań i potrzeba jest stałego kontaktu,
 2. pracę z kartami wpływającą na rozwój kreatywności, gdzie właśnie ta kompetencja okazuje się być niezwykle istotna, przy pracy nad nowymi działaniami,
 3. pracę z testami psychologicznymi, która daje konkretną i rzetelną wiedzę, mogącą pokazać, nie tylko, jak ułatwiać sobie pracę ale też, gdzie ma się ograniczenia, więc niepotrzebnie nie forsować tego, na co nie ma się wpływu,
 4. wsparcie mentora międzykulturowego, co w dobie globalizacji może bardzo poszerzyć perspektywę myślenia o działaniu,
 5. spersonalizowane zadania do celów/zamierzeń, co samo w sobie ma wysoką wartość, bo odnosi się do konkretnej osoby,
 6. informacje zwrotne do poszczególnych etapów wykonanej pracy, czyniące podejmowane działanie jeszcze bardziej wykonalne, bo na bieżąco rozwiązuje się trudności, czy też zmienia przekonania, które utrudniają realizację celu.

 W programie dodatkowo pracuje się na wytworzeniu nowych nawyków, znajdowaniu codziennego czasu na konkretne zadania, dawaniu sobie czasu na analizę/ rozważania/ wątpliwości, przyjmowania nowej wiedzy o sobie samym (testy, informacje zwrotne, sesje).

 Dla jakich Klientów jest to program?

To jest program dla tych, którzy wiedzą, że czegoś konkretnie chcą i szukają rozwiązania, które może im pomóc w osiągnięciu tego, co sobie zamierzyli. Ten program daję taką możliwość.

Przykład: Klient dąży do niezależności finansowej (zamierzeniem jest określony poziom wynagrodzenia za konkretnie wykonywaną pracę).

To jest program dla tych, którzy mają wysoką motywację i trudno im dokonać wyboru z wielu atrakcyjnych na rynku działań, które mogliby robić. Ten program daję możliwość dookreślenia, co jest główną domeną i w jaką stronę dobrze byłoby  skierować swoje usługi/ produkty.

Przykład: Klient wykonuje liczne działania z sukcesami, ale pragnie większego skupienia na tych, które mają największy wpływ na jego talenty (zamierzeniem jest określenie mocnych stron, określenie priorytetów, określenie kierunku działania).

To jest program dla prawie każdego menedżera, coacha, trenera, doradcy który pragnie,  w stosunkowo krótkim czasie zająć się określonym zagadnieniem i w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć zamierzone wyniki. Ten program daje możliwość wykonania takiej pracy.

Przykłady:

Klient -menedżer  chce wprowadzić na rynek nową usługę  (zamierzeniem jest: dokonanie analizy, opracowanie planu i rozpoczęcie działań).

Klient- coach/ trener chce pozyskać nowych klientów/ zwiększyć stawki/ określić swoją specjalizację (zamierzeniem jest większy udział na rynku).

To jest program dla przedsiębiorców, którzy stoją przed wyzwaniem zmiany własnej roli z uwagi na rozwój firmy i własny rozwój zawodowy. Ten program pozwala na wykonanie 2 z 4 etapów na drodze zmiany roli zawodowej.

Przykład: Klient, wcześniej pracownik najemy, zaczyna budować rolę przedsiębiorcy (zmierzeniem jest wejście na rynek jako przedsiębiorca, umiejętność przedstawienia własnej usługi/ produktu, pozyskanie pierwszych klientów (działanie do wyboru).

Szczegóły programu

Spersonalizowany, intensywny 30 dniowy program coachingowy obejmujący pracę, w oparciu o zidentyfikowany cel, który albo wynika z biznesowych potrzeb firmy, albo jak w przypadku właścicieli staje się ważnym wyzwaniem do dalszego rozwoju firmy. Program obejmuje codzienną pracę zarówno po stronie Klienta, jak i coacha do 2 godzin dziennie, przez cały czas trwania programu.

Unikalność formuły pracy w tym programie polega na autentycznej pracy coacha z tym, co komunikuje pisemnie i ujawnia Klient podczas zdalnej pracy. Coach odpowiada na to wykorzystując min. opisane w programie narzędzia. Wszystkie interakcje, które odbywają się w programie, każdy komunikat i zadanie są pod każdego Klienta realizowane indywidualne.

Oznacza to, że akurat  w tym programie nie spotkasz na STAŁE opracowanych materiałów PDF, webinarów itp., które wpływają na skrzynki mailowe.

Jeśli nie ma stałych PDFów i innych materiałów, to co zatem jest?

W programie wykorzystywane są między innymi następujące narzędzia/ działania takie jak,:

 • Spersonalizowana obsługa platformy, na której pracuje klient z coachem, platforma jest zabezpieczona i prowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Karty coachingowe i rozwojowe wpływające na rozwój kompetencji kreatywności.
 • Testy psychologiczne (wybór jednego z dwóch testów: Test myślenia analitycznego, Test zintegrowanej osobowości) pozwalające na poszerzenie wiedzy o sobie samym.
 • Zadania wspierające cel spersonalizowane do celu/ zamierzania klienta i do niego samego.
 • Zadania dedykowane przeszkodom stojącym na drodze do realizacji celu odnoszące się zarówno do celu i do Klienta.
 • 2 sesje mentoringu biznesowego (do wykorzystania do 21 dni po zakończonym procesie) mogące pokazać perspektywę globalną.

Procesy i potrzeby na jakie może odpowiadać program

W oparciu o zrealizowane procesy i zbadane potrzeby firm/ klientów program odpowiada na następujące oczekiwania:

 1. przygotowanie firmy do wejścia na rynek międzynarodowy,
 2. przygotowanie i wdrożenie nowego produktu/ usługi w firmie,
 3. przygotowanie nowego przedsięwzięcia biznesowego wraz z rozpoczęciem procesu działań (tam, gdzie jest to prawnie i organizacyjnie możliwe w czasie krótszym niż 30 dni),
 4. emocjonalne przygotowanie do zmiany roli/ zakresu odpowiedzialności zarówno dla pracownika najemnego, właściciela firmy czy też mikro przedsiębiorcy (sukcesja, awans, zmiana kompetencyjna).
 5. usprawnienie lub wdrożenie procesu operacyjnego w danym obszarze z uwzględnieniem ważnych dla organizacji mierników,
 6. rozpoczęcie lub doskonalenie procesu współpracy w grupie kadry zarządzającej/ekspertów/ zespołów projektowych,
 7. zwiększanie samodzielności pracowników w zakresie podejmowania twórczych działań, angażowania się w proces zmian, inicjowania nowych zmian,
 8. dzielenie się władzą w grupie kadry zarządzającej w kierunku organicznego przywództwa, ze zwiększaniem zaufania wewnątrz organizacji,
 9. rozwój kompetencji przywódczych, społecznych, myślenia analitycznego i kreatywnego w firmie lub na wskazanym poziomie struktury

Korzyści z udziału w programie*

*oceny klientów z wcześniejszych wersji programu

Korzyści ze skorzystania z programu deklarowane przez Klientów:

 1. realne zwiększenie poczucia osobistej siły i sprawczości w działaniu w życiu, skutkujące podejmowaniem nowych wyzwań, większą lekkością działania, otwartością na okazje zawodowe, mniejszym poziomem stresu i zamartwiania się;
 2. zrealizowania/wykonanie działań, które przed programem stanowiły ogromną trudność np. uruchomienie własnej strony internetowej wraz z opisem aktywności/ usług/ produktów, podpisanie konkretnych umów o współpracy na konkretne stawki, napisanie książki, nawiązanie relacji z osobami będącymi na liście ważnych kontaktów, wejście firmy na konkretny rynek międzynarodowy, wprowadzenie na rynek nowej usługi/ produktu itp.;
 3. koncentracja działania w oparciu o osobiste wartości, a tym samym dokonywanie wyborów, nie pod wpływem chwili/ nacisku, a poprzez własne określenie tego, co jest ważne, pozwalająca na osiąganie dużych celów wymagających stałej koncentracji i motywacji do działania;
 4. wypracowanie, a następnie realizowanie nowych, korzystnych nawyków pozwalających na osiąganie celów oraz na inne jakościowo życie w ogóle;
 5. spotkanie z samym sobą, które codziennie praktykowane pozwala spokojnie i konstruktywnie przyjrzeć się swojemu działaniu w celu lepszego funkcjonowania, poprzez dzielenie się tym w formie pisemnej (zawsze można wrócić do tego, co się napisało i przemyśleć, jak to wpłynęło na nas, co to dla nas znaczy, uczyć się na bieżąco), analizowanie a następnie wdrażanie zmian z większą swobodą;
 6. rozpoczęcie zadawania samemu sobie mocnych pytań, co pozwala na bardziej świadome reagowanie na określone sytuacje i bardziej odnoszące się do własnych wartości i przemyśleń, a nie w trybie tzw. autopilota;
 7. intymność pracy zdalnej bardzo ważna dla wielu osób, mająca swoje różne przyczyny (nie muszę dodatkowo myśleć o swoim wyglądzie, mogę być w dowolnym miejscu i korzystać z kontaktu z coachem, potrzebuję kontaktu częściej niż raz/dwa razy na tydzień..) pozwalająca na szybsze budowanie relacji i na jeszcze bardziej otwarte pokazywanie siebie bez obaw, że ktoś patrzy i obserwuje.

Z kim możesz pracować w tym programie?

Autorka programu

Katarzyna Latek -Olaszek

Certyfikowany Coach ICC


Certyfikowany coach ICC (ponad 10 lat praktyki), wykładowca coachingu na wyższych uczelniach (min. Wyższa Szkoła Łazarskiego), współautorka jednych z pierwszych na polskim rynku studiów coachingowych z zajęciami z coachingu i mentorignu w trybie e-lerning (Wyższa Szkoła Zarządzania personelem w Warszawie, okres: 2009-2012), obecnie min. studiów: Coaching w biznesie (Politechnika w Białymstoku, Wydział Zarządzania i Inżynierii).

Związana od 2014 roku z Centrum Badawczym coachingu i mentoringu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autorka publikacji i rozdziałów w książkach pod red Lidi D. Czarkowskiej. Autorka badań: Poznanie i postrzeganie coachingu* (2011 rok), Coaching podwładnych, a wpływ na przywódcę** (2013-2014 rok), wieloletnia prelegentka Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu i Mentoringu na ALK w Warszawie.

W pracy coachingowej korzystając z licznych narzędzi (Soul Coaching, Provocative coaching, wybrane ćwiczenia z obszaru NLP, procesów systemowych min. Analytic -Network Coaching©) nieustannie pozostaje w służbie głębokiego i świadomego wsparcia Klienta. Ustawiczny rozwój kompetencji osobistych (w tym autocoaching i wybrany nurt psychoterapi) kompetencji w pracy coacha oraz superwizji, to jej zdaniem konieczne warunki do profesjonalnego świadczenia usługi coachingowej.

Prywatnie, żona i zakochana mama Zosi, zafascynowana pisaniem i zgłębianiem naukowych zagadnień z obszaru współprzywództwa.

*rozdział: Coaching -od poznania do postrzegania w: Coaching, katalizator rozwoju organizacji, red. Lidia D, Czarkowska, Wydawnictwo New Dawn, Warszawa 2011. ** rozdział:  Współprzywództwo podwładnych w średnich firmach. W jakim zakresie coaching podwładnych może wspierać nowy paradygmat przywództwa w: Business Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, red. Lidia D. Czarkowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.

Mentor biznesowy w programie

Beata Marciniak

Multilingual Expat Coach &Trainer

Coach z ponad 9 letnim doświadczeniem, głównie w środowisku biznesowym, a od 3 lat wśród ekspatów w USA. Autorka programu Travel Coaching, który łączy podróż z rozwojem osobistym, którego wynikiem jest zmiana w wybranym przez klienta obszarze. Certyfikowany facylitator metody Clean coaching oraz Trener międzykulturowy (kurs na Michigan State University).

Jako absolwentka studiów coachingu w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Trenerów Biznesu Grupy SET, nie tylko pokazuje klientom nowe perspektywy ale także pozwala poczuć, gdzie jest ich bezpieczne miejsce, w którym pragną być. Docieranie do nowych pokładów informacji pozwala Klientowi uczyć się siebie i odważniej wykonywać dalsze kroki w życiu i biznesie.

Zredagowała i opublikowała 2 części książki: Zmiana niejedno ma imię, której cz.1 jest obecnie jedyną dostępną na rynku polskim autentyczną dokumentacją procesów coachingowych z perspektywy klienta.

Aktualnie pracuje jako Multilingual Expat Coach&Trainer w USA wspierając klientów biznesowych, a charytatywnie poznaje tajniki roli Stage Manager w teatrze w Filadelfii. Spełniona żona i mama.

Dodatkowo do programu dedykowanych jest 3 coachów (certyfikacje ICC, ICF) oraz dwóch mentorów. Każda z osób posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy nad zmianą oraz w trybie zdalnym. Przy dużych projektach sylwetki dedykowanych coachów i mentorów przedstawiane są w dedykowane ofercie.

E-coaching
E-coaching dla kobiet
E-coaching Blaski i cienie coachingu
Platformy