E-Coaching dla firm

Program E-coaching dla firm, to autorski program bazujący na trzech kluczowych elementach:

 • codziennym wsparciu coacha,
 • korzystaniu z dedykowanej platformy wymiany komunikacji i wsparcia rozwojowego,
 • dostępności dla Klientów praktycznie 24/h niezależnie od lokalizacyjnego miejsca pracy.

Program skierowany jest zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników specjalistycznych, oraz dla osób, które wracają do pracy zarówno po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, jak i po urlopach zdrowotnych itp.

Platforma służy wymianie doświadczeń i doskonaleniu komunikacyjnym, ale także spełnia rolę katalizatora w sytuacjach trudnych.
Coach codziennie komunikuje się z uczestnikami zarówno na poziomie grupowym jak i indywidualnym wspierając w osiąganiu celów/ zadań/ określonych w programie.

Korzyści z uczestnictwa w programie dla pracodawcy:

 • możliwość pracy nad celami biznesowymi, ważnymi dla firmy zarówno na poziomie grupowym jak i indywidualnym,
 • dopasowanie tempa rozwoju do każdego uczestnika poprzez codzienny kontakt z coachem,
 • codzienne motywowanie uczestników, uczące utrzymywania własnej motywacji i poszukiwania strategii na jej rozwijanie,
 • oszczędności czasowe, uczestnik może korzystać z platformy i wsparcia coacha z każdego miejsca na świecie, bez konieczności przemieszczania się,
 • oszczędności kosztowe, uczestnik może codziennie korzystać z wsparcia coacha bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych, nieczęsto olbrzymich kosztów,
 • wspieranie wartości takich jak: autonomia, chęć uczenia się, odpowiedzialność, poprzez oferowanie indywidualnego wsparcia dla każdego uczestnika,
 • wypełnianie idei work life balance w firmie, bowiem uczestnik sam decyduje o której porze i kiedy, będzie korzystał z platformy i wsparcia coacha w ramach założeń programu.

Korzyści z uczestnictwa w programie dla uczestnika:

 • elastyczne reagowanie na tempo rozwoju, uczenia się uczestnika,
 • coach jest dedykowany do uczestnika i przez cały program towarzyszy mu podczas realizacji celów,
 • brak konieczności przemieszczania się, co powoduje duże oszczędności czasu i jednocześnie korzyści związane z możliwością otrzymania wsparcia,
 • brak konieczności komunikowania się werbalnego (szczególnie ważna korzyść dla osób preferujących komunikaty pisemne),
 • swoboda w wyborze środków kontaktu z coachem; do wyboru jest: platforma, e-maila, telefon,
 • duża dostępność coacha w ramach programu, co pozwala na skorzystanie z interwencji w sytuacji trudnej lub wtedy, kiedy pojawia się konkretna potrzeba,
 • możliwość praktykowania nawyku codziennej pracy nad ważnym zagadnieniem, który to nawyk istotnie wpływa na efektywność pracy własnej,
 • możliwość poznania innych punktów widzenia, postrzegania, poprzez komunikację z grupą, co wpływa na zwiększanie świadomości własnej,
 • integracja z innymi współpracownikami, z którymi nie ma bezpośredniego kontaktu, a wypracowana komunikacja znacznie ułatwiłaby wspólną pracę.

Na koszty programu składają się:

 1. Koszt korzystania z platformy wraz z opracowaniem zadań do celów i wsparciem coacha na platformie.
 2. Koszt telefonicznych sesji coachingowych, ewentualnie spotkań, warsztatów itp.

Po szczegóły programu i wycenę w oparciu o wymagane szczegóły prosimy o kontakt telefoniczny i/ lub mailowy. Dane w zakładce kontakty.