Doświadczenie zawodowe

Od 2010 roku właścicielka firmy Latek Konsulting.

Wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywała  w dużych firmach i korporacjach, począwszy od stanowisk wykonawczych (Przedstawiciel handlowy), poprzez kierownicze (Kierownik Działu/ Kierownik Zespołu) aż po zarządzające (Pełnomocnik Zarządu).  Doświadczenie w branżach TSL: MS Stolica Sp. z o. o, Kuhne & Nagel Sp. z o. o, JAS FBG, FM Polska, oraz branży ubezpieczeniowej: Centrala PZU SA, CIG.

Kwalifikacje i kompetencje

Wykształcenie

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna kierunek: filologia polska o specjalizacji pedagogicznej
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości -Studia podyplomowe: Zarządzanie Ludźmi
  • Studia Doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego

Certyfikaty i ukończone kursy

Certificate MTQ48, MTQPLUS- kwestionariusz badania odporności psychicznej

Warsztat: Wprowadzenie do logoterapii

Certificate International Coach ICC

Certificate BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development

CoachWise Essentials

Praktyk NLP

Coaching Provocative

Konsultant metody Success Insights

International Education Society London Improving Management Skills/(IRB)

Akademia Umiejętności Menedżerskich

Program Soul Coachingu, Money Coaching

Kursy: Body Therapy (2002), Dance Therapy: A Woman Wrapped In Rainbow (2005, 2009), Terapia tańcem w zaburzeniach psychosomatycznych (2007), Barre au sol (2002, 2003, 2007,2008), Tai Chi (2012), Contemporary Jazz (2012)

Nagrody
Nominowana w 2017 roku przez Klientów do nagrody Skrzydła coachingu.
Nagrodzona w 2019 roku przez Izbę Coachingu (ogólnopolski plebiscyt) statuetką za obszar: Etyka w coachingu.


Dydaktyka

Współpraca z Uczelniami:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (od 2022 r.)
Kierunek: Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (od 2013 r)
Kierunki: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia w zarządzaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (od 2014 r)
Kierunek: Zarządzanie służbami skarbowymi
Politechnika w Białymstoku (od 2018 r)
Kierunek: Coaching w biznesie.
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie (2009-2012)
Studia podyplomowe: Trenerstwo i Coaching,
Prowadzenie zajęć metodą e-learningową z przedmiotów: coaching, mentoring, zarządzania kompetencjami.

Prywatnie

Żona Piotra i  Mama Zosi…


Rodzinny fotograf – zima w Tatrach