Doświadczenie zawodowe

Od 2010 roku właścicielka firmy Latek Konsulting.

Wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywała  w dużych firmach i korporacjach, począwszy od stanowisk wykonawczych (Przedstawiciel handlowy), poprzez kierownicze (Kierownik Działu/ Kierownik Zespołu) aż po zarządzające (Pełnomocnik Zarządu).  Doświadczenie w branżach TSL: MS Stolica Sp. z o. o, Kuhne & Nagel Sp. z o. o, JAS FBG, FM Polska, oraz branży ubezpieczeniowej: Centrala PZU SA, CIG.

Kwalifikacje i kompetencje

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna kierunek: filologia polska o specjalizacji pedagogicznej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości -Studia podyplomowe: Zarządzanie Ludźmi
 • Studia Doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego

Certyfikaty i ukończone programy

 • Certificate International Coach ICC
 • Certificate BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development
 • CoachWise Essentials
 • Praktyk NLP
 • Coaching Provocative
 • Konsultant metody Success Insights
 • International Education Society London Improving Management Skills/(IRB)
 • Akademia Umiejętności Menedżerskich
 • Program Soul Coachingu, Money Coaching
 • Kursy: Body Therapy (2002), Dance Therapy: A Woman Wrapped In Rainbow (2005, 2009), Terapia tańcem w zaburzeniach psychosomatycznych (2007), Barre au sol (2002, 2003, 2007,2008), Tai Chi (2012), Contemporary Jazz (2012)

Stowarzyszenia

 • Od 2005 roku uczestnik Warszawskiego Klubu Trenera MATRIK
 • W latach 2007 – 2011 członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
 • Od 2014 członek Centrum naukowo- badawczego coachingu i mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego


Dydaktyka

Współpraca z Uczelniami:

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (od 2013 r)
Kierunki: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia w zarządzaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (od 2014 r)
Kierunek: Zarządzanie służbami skarbowymi
Politechnika w Białymstoku (od 2018 r)
Kierunek: Coaching w biznesie.
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie (2009-2012)
Studia podyplomowe: Trenerstwo i Coaching,
Prowadzenie zajęć metodą e-learningową z przedmiotów: coaching, mentoring, zarządzania kompetencjami.

Prywatnie

Żona Piotra i  Mama małej Zosi…

…coraz większej Zosi 🙂


Rodzinny fotograf – zima w Tatrach