Program budzenie kobiecości

Miałam taką myśl, aby napisać, w jaki sposób, od samego początku powstawał program, skąd się wzięły tematy i całą historią tworzenia poszczególnych warsztatów, ale zrezygnowałam z tego.

Nie o to bowiem chodzi, jaką drogą tworzył się program, ale o to, że budzenie kobiecości, to nie jest:
• tytuł z kolejnym hasłem motywacyjnym,
• zapowiedź kolejnej porcji wiedzy.
• cudowny lep na Kobiety, żeby wzięły udział w programie.

Żadne z tych przekonań nie będą realizowane w tym programie.

W tym programie po prostu dokonasz obudzenia swojej Kobiecości.
Obudzenia w sposób przyjemny, radosny, spokojny i łatwy.
Obudzenia poprzez doświadczanie, poznawanie, odczuwanie a nie gromadzenie wiedzy, kto, jak, dlaczego i po co.
Obudzenia poprzez zmysły, energię, uczucia i Twoją osobistą ścieżkę do przebudzenia.
Obudzenia poprzez Siebie samą i poprzez mocne wzięcie głębszego, świadomego oddechu z odpuszczaniem wraz z wydechem tego, co już nie jest dla Ciebie.
Obudzenia TU I TERAZ a nie kiedyś, gdzieś i później, gdy będzie lepszy czas.

Zanurzysz się w programie w obszarach:
Korzystanie z intuicji
Czym jest intuicja a czym nie jest i jakie są tego przejawy.
Jak korzystać z intuicji ze spokojem w sobie.
Czego obawiamy się podążając za intuicją i gdzie mieszczą się energetyczne przykłady tych obaw.

I. Karmienie Siebie i innych

Karmienie jako symbol budowania relacji z otoczeniem w sposób świadomy i uważny.
Karmienie w żeńskiej i męskiej energii i tego, co przynosi każdy z tych sposobów.
Karmienie z wykorzystywaniem intuicji na etapie pragnienia, wybory, zakupu a następnie przygotowania i podawania posiłku.

II. Odkrywanie mocy miednicy

Miednica jako centrum energetyczne całego ciała.
Miednica i nasze połączenia z kreatywnością, przyjemnością i seksualnością
Miednica i programy ciężaru, wysiłku, wytrzymywania, powstrzymywania w życiu.

III. Energetyczne praktyki zasilające kobiecość

Praktyki łączenia się z osobistymi talentami i mocą.
Praktyki odpuszczające niesłużące przekonania w obszarze kobiecości.
Praktyki zasilania się wewnętrznym wsparciem Siebie i łączenia się z pierwotną mocą Kobiet na całym świecie.

Grafika Anny Halarewicz

Szczegóły organizacyjne programu

I edycja maj- czerwiec 2021 – zrealizowana
II edycja październik, 4-22.10.2021

Webinary tematyczne w październiku
4.10 Intuicja i przepływ
11.10 Karmienie
18.10 Miednica i kobiece zasilenie

Grupowy mentoring
8.10 grupowa sesja mentoringu
15.10 grupowa sesja mentoringu
22.10 grupowa sesja mentoringu

W programie każda z Kobiet otrzyma:
7 godzin pracy w obszarach: kobiecość, przepływ energetyczny, intuicja.
3 godziny indywidualnego wsparcia mentoringu grupowego
6 medytacji prowadzonych z instrukcją do ich samodzielnego wykonywania
Indywidualne informacje zwrotne

Warsztaty i sesje odbywają się na platformie Microsoft Teams link do warsztatu otrzymuje się w dniu warsztatu.
Zgłoszenia do programu przyjmuję drogą mailową: katarzyna@latekkonsulting.pl
Koszt programu dla członkiń grupy: Powrót do Kobiecości 400 brutto.
Koszt programu dla Kobiet spoza grupy 492 zł brutto.
Numer konta: PKO BP 56 10201055 0000 9002 0242 3473, w tytule przelewu: Imię i nazwisko, Program budzenie kobiecości II.