Publikacje

Niewidoczny towarzysz podróży. Rozmowa Magdaleny Gołaszewskiej z Katarzyną Latek – Olaszek – certyfikowanym coachem ICC, ICF, doktorantką Akademii L. Koźmińskiego, wykładowcą na kierunku „Coaching w biznesie” na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, właścicielką firmy Latek Konsulting, 2019. Wywiad w całości.

Historie trzech procesów coachingowych Dominika, Anastazji i Agnieszki w książce: Beaty Marciniak  Zmiana niejedno ma imię. System wydawniczy Ridero, 2016.

Zmiana niejedno ma imię to 23 motywujące historie zmian życia na lepsze opowiedziane przez samych bohaterów tychże. Jeśli szukasz inspiracji do swojej zmiany i dowodów,  że Tobie też może się udać, to ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Współprzywództwo podwładnych w średnich firmach. W jakim zakresie coaching podwładnych może wspierać nowy paradygmat przywództwa. Rozdział w książce Business Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości. Redakcja Lidia D. Czarkowska. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.

Artykuł przybliża ideę współprzywództwa w średnich firmach poprzez nowy paradygmat przywództwa. Autorka przedstawia wykonane badania, które ukazują wpływ podwładnych na przełożonych jak i opisują dynamiczne interakcje między stronami, zmieniające się w zależności od nowych czynników. Metoda coachingowa może wpierać zarówno rozwój partycypacyjnego przywództwa, jak i poszerzać świadomość redefinicji ról i nowego bardziej płynnego, niż wcześniejszy ładu organizacyjnego.

Coaching przywódcy a podwładni. Coaching Review 1/2012

Autorka podejmuje próbę uchwycenia czynnika wpływu, jakim jest działanie podwładnych na przywódcę, który to czynnik może mieć znaczenie przy coachingu przywódcy. Wskazanie praktycznych rozwiązań przy coachingu przywódcy przy uwzględnieniu podwładnych może nieść ze sobą użyteczne wskazówki dla działów HR, coachów i przywódców. Dodatkową wartością wydaje się wskazanie wpływu, jaki występuje nie tylko na linii: przywódca–podwładni, ale także na linii: podwładni–przywódca.

Porażkę przekuć w sukces. Jak radzić sobie z niepowodzeniami? PERSONEL I ZARZĄDZANIE. Maj 2012

Artykuł przedstawia propozycję radzenia sobie z niepowodzeniami na poziomie: umysłu, emocji, ciała i ducha. Główne przesłanie to, umiejętność zaobserwowania, przy jakich zasobach mogę pracować i co się dzieje w sytuacji niepowodzenia. Treść artykułu ma zachęcić do refleksji nad własnymi radzeniem sobie w sytuacji niepowodzenia.

Pierwsze spotkanie z coachingiem. MAGAZYN ROZWÓJ. Styczeń/luty 20011

W wielu artykułach popularno-naukowych możemy przeczytać o znaczeniu i sile coachingu, o tym, co może on wnieść w rozwój
człowieka…….. Niewiele jednak publikowanych tekstów porusza temat pierwszego spotkania z coachingiem, jego odbioru, zrozumienia, przeżycia. Podjęłam się tej próby w oparciu o jeden ze zrealizowanych projektów zawierający elementy coachingu.

Coaching, od poznania do postrzegania. Artykuł w książce Coaching jako katalizator rozwoju organizacji. Redakcja: Lidia D. Czarkowska. Wydawnictwo NEW DAWN. Warszawa 2011.

Artykuł przedstawia: poznanie i postrzeganie metody coachingu, w oparciu o dwa jakościowe badania. W wyniku badania: poznanie coachingu opracowano trzy zestawienia zawierające refleksje/pytania uczestników badania w zakresach: 1) definicja, system, 2) rozmowa, coaching dla., 3) kontrakt, coaching a trenerstwo itp. Badanie postrzeganie coachingu objęło trzy obszary: wiedza o coachingu (1), jak „sprzedać” coaching (2), oraz informacje o coachach (3). Wyniki badań mogą przyczynić się do edukacji metody coachingu i pokonywania obiekcji zainteresowanych metodą z szacunkiem dla tych obiekcji.

Kompetencje także można ocenić. Ocena kompetencji a ocena pracownicza. KADRY W URZĘDZIE nr 1/2010

Ocena kompetencji personelu jest szczególnie użyteczna gdy instytucja chce poznać mocne strony pracowników, zamierza określić obszary do rozwoju lub dokonać diagnozy potrzeb szkoleniowych. Przydaje się także do planowania ścieżek kariery zawodowej personelu lub tworzenia rezerwy kadrowej…….

Zarządzanie oparte na kompetencjach. Abc audytu kompetencyjnego. KADRY W URZĘDZIE nr 5/2010

Zarządzanie kompetencjami to jeden z terminów, jaki występuje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Z uwagi, iż kompetencje są własnością samego pracownika, bo to w nim samym są określone zdolności, postawy i umiejętności oraz wiedza, częściej spotyka się termin
zarządzanie oparte na kompetencjach. W administracji publicznej dobrze jest pamiętać, że działania te muszą być spójne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. nr 94, poz. 772), które weszło w życie 18 czerwca.

Cykliczne spotkania z pracownikami a ich faktyczny rozwój BLOG ALEXA Rozwój osobisty, kariera, zarządzanie i marketing dla młodych menedżerów (Post gościnny wrzesień 2009).

Inspiracją do tego postu stała się bardzo ciekawa dyskusja, jaka rozgorzała na poście autorstwa Alexa: Jak często rozmawiać jeden-na jeden z pracownikiem. Dyskusja o tyle ciekawa, że poddawała w wątpliwość mody, którymi próbuje się nas przysłowiowo karmić, bez refleksji i zastanowienia, czy faktycznie jest to propozycja dla nas i do wykorzystania w celu uzyskania biznesowych wyników…..post w całości

Król jest nagi, czyli co robią firmy szkoleniowe aby ich nie wybrać cz. 1 BLOG ALEXA Rozwój osobisty, kariera, zarządzanie i marketing dla młodych menedżerów (Post gościnny lipiec 2008).

Może wydawać się, że tytuł tego postu zakrawa na żart, ale zapewniam Was, że niestety często jest to smutna rzeczywistość, a o obserwowanych przeze mnie przykładach takich działań można pisać i mówić wiele. Z wielkim smutkiem i zarazem niepokojem obserwuję częsty brak troski o jakość w tym temacie wraz z działaniami o charakterze tzw. „samobójczym”. I to, co wręcz zdumiewa to fakt,
że działania takie podejmują często znane firmy szkoleniowe, które zbudowały i kontynuują budowanie na rynku swojej pozycji, mając na swoim koncie wieloletnie doświadczenie i listy rekomendacyjne klientów (!!)…… post w całości

Publikacje / Google Scholar
Materiały niewydane