Tematy doradztwa

Zarządzanie ludźmi

 • organizacja pracy,
 • motywowanie i psychologiczne aspekty motywowania
 • delegowanie,
 • monitorowanie,
 • ocena pracownika (feedback i feedforward),
 • realizacja celu (poziomy: przełożony, Menedżer, zespół),
 • zmiana (planowanie, opracowywanie, wdrażanie, monitoring),
 • trudne sytuacje w zespole (konflikty rzeczywiste i pozorne, sabotujący pracownicy, zmiana w zespole),
 • adaptacja nowego pracownika.

Rozwój własnej drogi zawodowej i poszukiwanie optymalnego osobistego działania

 • diagnoza kariery i kotwic kariery,
 • planowanie przyszłości zawodowej.

Rozwój firmy

 • etap rozwoju firmy i jego charakterystyka
 • strategia firmy  i planowanie działania,
 • wybór stylu zarządzania do etapu rozwoju firmy
 • przywództwo (koszty podejmowanych działań i możliwości).

Rozwój kompetencji osobistych

 • emocje  (rozumienie i radzenie sobie z emocjami),
 • osobiste mocne i słabe strony,
 • profilaktyka wypalenia zawodowego.

Doradztwo
Oferta – Doradztwo biznesowe
Tematy doradcze
Wariant on-line Silver (30 dni)
Wariant on-line Gold (90 dni)
Wariant on-line VIP (90 dni)
Materiały