Usługi doradcze dla firm

Pracujemy z firmami, dla których indywidualne podejście stanowi wartość, a kwestia wzajemnej współpracy jest faktycznie ważna. Oznacza to, że nie dysponujemy gotowymi projektami, tylko każdorazowo przedstawiamy firmie zaprojektowane pod potrzeby procesy doradcze mieszczące się w obszarach naszej specjalizacji.

Zastrzegamy sobie rozpoczęcie współpracy tylko wtedy, gdy obie strony widzą określone korzyści, bez ponoszenia nadmiernych kosztów i z zachowaniem zasad fair play w biznesie. Zależy nam na transparentnej i zrozumiałej komunikacji zarówno w trakcie projektowania działań jak i po ich zakończeniu.

Szanujemy zarówno Klienta, jak i nasze potrzeby, co oznacza, że współdziałamy w modelu współpracy z zachowaniem partnerskich relacji.

Główne obszary współpracy:uslugi

  1. Obszar zmiany na każdym etapie jej realizacji począwszy od wdrożenia nowych procesów, aż po zmianę w sposobie zarządzania w firmie. Zmiana na poziomie jednostki, czyli np. projekty związane z podniesienie, nabyciem, wyćwiczeniem wskazanych kompetencji oraz zmiana na poziomie organizacji, czyli np. wdrożenia nowych procesów w firmie. Pracujemy w projektach, gdzie ważna jest zmiana psychologiczna jak i transformacyjna.
  2. Obszar obejmujący zagadnienia związane z przywództwem i nowymi rolami pracowników w firmach, które pracują w systemie sieciowym, czy też dążą do partycypacyjnego modelu współpracy i/lub współprzywództwa w firmie. W tym obszarze firma wykorzystuje badania jakościowe i metody powiązane z badaniami dające obraz danej firmy i pozwalające na uchwycenie istotnych niuansów i zdobycie wiedzy ukrytej funkcjonującej w firmie.
  3. Obszar dotyczący projektów e-mentoringowych z wykorzystaniem dedykowanej platformy/ platform. Projekty te cechują się krótkim czasem realizacji i pracą nad konkretnymi celami biznesowymi.