Wariant 90 – dniowy wersja rozszerzona

Wariant dla firm, które z uwagi na dokonywaną zmianą/ przejście na kolejny etap rozwoju/ wdrożenie nowej usługi/ produktu, potrzebują regularnego i intensywnego profesjonalnego doradztwa.

Liczba sesji: 13 sesji

Czas każdej sesji 60 minut

Godziny konsultacji: ustalane indywidualnie, konsultacje nie odbywają się w weekendy

Niewykorzystane sesje nie przechodzą na kolejny cykl.

Koszt: 3100 netto (+ 23% VAT) Płatność: po podpisaniu umowy

Oferta
Tematy doradcze
Wariant 30 – dniowy
Wariant 90 – dniowy
Wariant 90 – dniowy wersja rozszerzona