Klaudia Grabarczyk

Właścicielka firmy Change it

Wywiad prowadzony w cyklu: Ambasadorzy Zmiany i Rozwoju i stąd tematy zmiany i inwestycji we własny rozwój jako kierunki przewodnie.

Zmiany – luty 2020 rok

KLO: Klaudia czym jest Change it?

KG: Change it to nowy brand mojej firmy. Dla mnie jest też naturalnym krokiem w rozwoju, plasującym mnie jako aktywnego praktyka wspierającego procesy zmian zawodowych na rynku. Zmian w ujęciu procesowym.

Podam przykład: w firmie pojawia się zdefiniowana potrzeba rozbudowy struktury. Moja rola to: pomoc w znalezieniu i dobraniu właściwej osoby /lub osób w firmie.

KLO: Jak w ten brand wpisuje sią Twoje mentoringowe wsparcie przy przebranżawianiu się?

KG: Change it jest dokładnie opisem tego co robię poza projektami rekrutacyjnymi, czyli pomagam ludziom w ostatnim kroku procesu przebranżowienia, gdy decydują się zdobyć nowe kompetencje i kończą naukę w szkole programowania w Future Collars. Ostanie 3 lata mocno ukierunkowały mnie na szeroką i pogłębioną pracę w ludźmi w procesach zmian i tu widzę swoją dalszą rolę na najbliższe lata.

KLO: Jak przy zmianach w Twojej firmie znajdujesz czas na zaangażowanie się w Lady Business Club?

KG:Kluby Biznesu to dziś społeczności, odpowiadające na rosnące potrzeby wymiany wiedzy i doświadczenia profesjonalnego. Pracując jako freelancer dostrzegałam sytuacje, potrzeby porady, wsparcia, konsultacji i często też angażowałam się w spotkania rożnych klubów i grup. Spośród sprawdzonych przeze mnie struktur najbardziej odpowiadającym moim referencjom stał się właśnie Lady Business Club.

KLO: Co w tym Clubie Ci najbardziej odpowiada?

KG: Przede wszystkim to klub kobiecy i bardzo zróżnicowany pod względem profili działalności. I właśnie ta dywersyfikacja jest moim zdaniem ogromnym atutem w rozwoju biznesów, bo daje szeroką perspektywę i dużo inspiracji.

KLO: Czyli na ten rok: Change it, dalszy rozwój roli mentora, udział w Clubie..

KG: to wszystko i jeszcze mocniejsze wspieranie firm/ przedsiębiorców/managerów w procesach rekrutacyjnych które przyczyniają się do sukcesu firmy. Każdą firmę tworzą ludzie, a od dobrania kompetencyjnego pracowników często zależy sukces danej organizacji. Czuję ogromną satysfakcję, gdy dziś mogę obserwować mierzalne zmiany w firmach, dla których miałam przyjemność realizować rekrutacje. Nie chodzi o znalezienie najlepszego pracownika ale o właściwego pracownika dla danej firmy, powtarzając już za słynnym Collinsem.

E-coaching

E-coaching dla Kobiet